Alle berichten van Evert Sulman

Natuurlijke buurtverandering

Woensdag avond op 30 oktober van 19:30 – 21:30 uur 
Je bent van harte uitgenodigd bij ‘Natuurlijke Buurtverandering’ tijdens festival Let’s Gro op het Stadhuis (Grote Markt 1). Deze avond maakt deel uit van de zoektocht van Evert Sulman naar hoe buurten op een natuurlijke manier veranderen. Vorig jaar sprak hij met Bart Somers, de beste burgemeester ter wereld en bezocht hij steden als Bremen, Antwerpen en Rotterdam. Wat heeft een mens of een buurt nodig aan ‘sociale ecologie’? Evert vervolgt zijn zoektocht langs Nederlandse experts op gebied van buurtverandering. Resultaten worden in een aantal fragmenten getoond. We spreken met elkaar en met een panel Groningse experts verder.

Geef je direct op!

Evert Sulman is directeur van de koepelorganisatie Kwartiermakers en initiator van Groningen Verwelkomt, Stadshelden, Community Builders en Het Overweeghuis

Sleutels van stadsgeluk

Tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro is een interactieve avond belegd met het thema ‘Sleutels tot stadsgeluk’ aan de hand van interviewfragmenten met beste burgemeester ter wereld Bart Somers. Wil je ons ook boeken? Stuur ons een bericht

We blikken terug op een samenbindende bijeenkomst na het interview met Somers te hebben bekeken tijdens Let’s Gro in het Groninger Forum. Alle aanwezigen zochten mee naar wat ons samenbindt, welke rol de kerk hierin voor sommigen nog speelt, hoe we deze verbinding het beste kunnen zoeken. Bedankt Mark Sekuur als dagvoorzitter en de bijdragen van ambtenaar Liesbeth Van de Wetering, politicus Gerben Brandsema en predikant Anita Akkerman. Bovenal bedankt voor alle bijdragen van de aanwezigen!

Bekijk hier de hele film:

Een stad met twee gezichten

Alle steden hebben een uniek verhaal. Wij geloven dat iedereen een rol heeft om dit verhaal verder vorm te geven. Sterker nog: dat de bloei van de stad ook jouw bloei is. 

Groningen is een stad die al decennia twee werelden kent. Enerzijds is de stad altijd belangrijk voor Noord-Nederland geweest en de duizenden Nederlandse en buitenlandse studenten aan bijv. de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool onderstrepen dit. De noordelijke helft van de stad heeft echter al jarenlang te kampen met hoge werkloosheids- en armoedecijfers. De gemiddelde leeftijd van overlijden ligt in deze wijken dan ook lager dan in Groningen Zuid. Groningen Zuid en de studenten vertegenwoordigen het gezicht van vooruitgang, rijkdom, toekomst. Wijken als Selwerd en Beijum vertegenwoordigen armoede, achtergesteld zijn, schulden, etc..

Groningen is al jaren een stad met twee gezichten. Sinds enkele jaren pakt het stadhuis de regentencultuur van ‘wij weten wat goed voor u is’ aan en stimuleert men nieuwe initiatieven en bottum up bewegingen. Veranderen doe je immers samen. We merken dat Groningen een stad is die hunkert naar verbinding. We zijn blij dat er zovelen zich ontfermen over vluchtelingen. We bemerken een begin van een kentering als het om de zorg naar prostituees gaat. We zijn blij met kerken die ook bijdragen aan de bloei van de stad door bijvoorbeeld de Voedselbank te steunen, zodat 1 op de 5 kinderen in de stad verlicht worden in hun armoede.

Evert is Kwartiermakers gestart in Groningen en heeft hier dan ook diverse meters gemaakt met als doel mee te bouwen aan een inclusieve stad. Evert heeft altijd een brede visie gehad die verder ging dan vluchtelingen en prostituees, maar ook verder ging dan de stad Groningen. We zullen het komende jaar diverse initiatieven nemen en ondersteunen die Groningen en andere plaatsen laat bloeien.

Doe je ook mee? In je eigen plaats? Met gebed? Met een financiële support? Met moreel support?

Lees meer over de tweedeling in Groningen:
[1] Algemeen
[2] Selwerd versus Reitdiep
[3] De Held versus Vinkhuizen
[4] Hoogkerk versus Hoornse Meer
[5] Oosterparkwijk versus Helpman
[4] Sociaal Planbureau Groningen Fact Sheet

Event voor first-time voters

banner

Op maandag 20 februari organiseerden we samen met de ChristenUnie een event gericht op frist-time voters in Groningen. In de sociëteit van de Navigators werden kandidaten voor de Tweede Kamer Don Ceder en Stieneke van der Graaf welkom geheten door de 40 aanwezige studenten. In College Tour-setting stelde host Stijn van Rijn scherpe vragen over persoonlijke drijfveren, de studententijd en de politieke ambitie.

Het doel van deze avond was om de first-time voters kennis te maken met twee jonge kandidaten politici en zodoende de politiek in de studentenwereld te brengen en vice versa.

Eén van de aanwezigen maakte dit verslag:

Tijdens hun studententijd zijn Don Ceder (27) en Stieneke van der Graaf (32) geïnteresseerd geraakt in de politiek. Als student droomden ze om hun talenten in te zetten voor betere en rechtvaardiger wereld! Toen ging het over dromen, nu over daden!

Don liet een foto zien van een dakloze man zonder been die hij in Duitsland ontmoet heeft. Hij knielde voor deze man neer en maakte hier de link met de barmhartige samaritaan. Vervolgens vertelde Don dat hij vecht tegen de malafide praktijken van incassobureaus. Don vindt dat deze bureaus, die meester zijn om mensen keihard te intimideren of mensen onterecht kosten aanrekenen, keihard moeten worden aangepakt!  Toch blijken mensen met schulden, net als de dakloze in Duitsland, met vooroordelen te moeten dealen. Ook mensen met diepe schulden kunnen hier soms niets aan doen. Uiteraard moeten mensen hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het uitgeven van hun geld, maar vaak ligt het probleem veel gecompliceerder.

Stieneke maakt zich onder andere hard tegen mensenhandel en prostitutie. Ze pleit dat het ‘Zweedse model’, waarbij bezoek aan prostituees illegaal en bestraft wordt, ook in Nederland doorgevoerd moet worden. In Nederland wordt de legalisering van de prostitutie vaak in één adem genoemd met tolerantie, ruimdenkendheid en seksuele vrijheid. Dit is in Zweden niet het geval. In Zweden is prostitutie gebaseerd op een onacceptabele, inhumane en vrouwonvriendelijke transactie.

De avond overziend stond de avond vooral in het teken om studenten tot nadenken aan te zetten. Zware kost, maar de studenten luisterden gefascineerd. Na afloop werd er met zijn allen nog lang nagepraat!