Wie zijn we

Kwartiermakers werkt aan de bloei van Groningen door vanuit de maatschappij, markt, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

“De bloei van de stad is ook jullie bloei” is onze slogan en is het Bijbelvers Jeremia 29:7. Wat je ook kunt bijdragen, door jouw inzet bloeit de stad. Als Faith Based Organization (FBO) is het christelijk geloof voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Gestalte geven aan Bijbelse woorden zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad of hele natie.

Evert Sulman is verbonden aan Quartermasters als ‘kwartiermaker’. Evert (34 jaar) is getrouwd met Lydia (34) en is de trotse vader van Eline (4) en Dagmar (2). Hij heeft politieke communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen gestudeerd. Sinds 2012 geeft hij gehoor aan zijn roeping.

Het bestuur is gevormd door:
• Corrianne Schonewille-Smit, voorzitter
• Ingeborg Koster-Kooger, secretaris
• Rolf Hoving, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd. We hebben één kwartiermaker parttime in dienst. Lees ons Beleidsplan 2019.