Een stad met twee gezichten

Alle steden hebben een uniek verhaal. Wij geloven dat iedereen een rol heeft om dit verhaal verder vorm te geven. Sterker nog: dat de bloei van de stad ook jouw bloei is. 

Groningen is een stad die al decennia twee werelden kent. Enerzijds is de stad altijd belangrijk voor Noord-Nederland geweest en de duizenden Nederlandse en buitenlandse studenten aan bijv. de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool onderstrepen dit. De noordelijke helft van de stad heeft echter al jarenlang te kampen met hoge werkloosheids- en armoedecijfers. De gemiddelde leeftijd van overlijden ligt in deze wijken dan ook lager dan in Groningen Zuid. Groningen Zuid en de studenten vertegenwoordigen het gezicht van vooruitgang, rijkdom, toekomst. Wijken als Selwerd en Beijum vertegenwoordigen armoede, achtergesteld zijn, schulden, etc..

Groningen is al jaren een stad met twee gezichten. Sinds enkele jaren pakt het stadhuis de regentencultuur van ‘wij weten wat goed voor u is’ aan en stimuleert men nieuwe initiatieven en bottum up bewegingen. Veranderen doe je immers samen. We merken dat Groningen een stad is die hunkert naar verbinding. We zijn blij dat er zovelen zich ontfermen over vluchtelingen. We bemerken een begin van een kentering als het om de zorg naar prostituees gaat. We zijn blij met kerken die ook bijdragen aan de bloei van de stad door bijvoorbeeld de Voedselbank te steunen, zodat 1 op de 5 kinderen in de stad verlicht worden in hun armoede.

Evert is Kwartiermakers gestart in Groningen en heeft hier dan ook diverse meters gemaakt met als doel mee te bouwen aan een inclusieve stad. Evert heeft altijd een brede visie gehad die verder ging dan vluchtelingen en prostituees, maar ook verder ging dan de stad Groningen. We zullen het komende jaar diverse initiatieven nemen en ondersteunen die Groningen en andere plaatsen laat bloeien.

Doe je ook mee? In je eigen plaats? Met gebed? Met een financiële support? Met moreel support?

Lees meer over de tweedeling in Groningen:
[1] Algemeen
[2] Selwerd versus Reitdiep
[3] De Held versus Vinkhuizen
[4] Hoogkerk versus Hoornse Meer
[5] Oosterparkwijk versus Helpman
[4] Sociaal Planbureau Groningen Fact Sheet