Schuldhulpmaatje

Samen met enkele diaconieën in de gemeente Groningen is Missie050 gestart met het opzetten van Schuldhulpmaatje Groningen. In Groningen ligt het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens zit boven het landelijk gemiddelde (14% Groningen t.o.v. 7,9% landelijk). Vooral armoede en schulden vallen in Centrum, Korrewegwijk, Oosterparkwijk, Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk op.

Het overgrote deel van de mensen waar wij ons zorgen om maken is al bekend bij schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of een GGZ-instelling. Het lukt deze groep mensen niet om goed gebruik te maken van de hulp die deze instanties bieden. Door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld krijgt een deel van de hulpvragers problematische schulden. Hun situatie wordt moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Het vertrouwen in een instelling is vaak minimaal.

In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje, een vertrouwenspersoon die de hulpvrager voor een periode wekelijks motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft, het vertrouwen van de hulpvrager in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst herstellen. 

Wil je doorpraten? Meld dit op onze contactpagina.