En nu… integreren

We mogen nu niet meer afwachten. Met deze actie nemen we letterlijk de vlucht naar voren. Als voorloper van de volledige methode Vlucht Voorwaarts starten we met 1-op-1 wandelen. Nieuwkomers zitten nu namelijk alleen thuis en hebben nagenoeg geen contacten meer met Nederlanders. Dit heeft op de langere termijn schadelijke gevolgen voor deze nieuwkomers en voor onze samenleving. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de integratie van statushouders volledig stilligt.

Samen wandelen zorgt ervoor dat de psychische, lichamelijke gezondheid, de Nederlandse taal, het netwerk en het thuisvoelen vooruit gaan. Help je mee?