Is Groningen gastvrij?

Wij zijn op zoek naar mensen die met ons een Samen Hier-groep willen vormen. Een groep die gedurende een langere periode een extended familie vormt met een vluchteling of vluchtelinggezin die er nu nog niet is, maar binnenkort gehuisvest wordt in Groningen. (Let op: dit is dus wat anders dan maatschappelijke begeleiding dat Humanitas biedt.) Wij willen laten zien dat Groningen een gastvrije stad is en dat wij Groningers ruimte in ons hart en in onze agenda hebben om vluchtelingen op te nemen in onze stad en in ons netwerk. Doe jij mee? Meld je aan via contact@groningenverwelkomt.nl en stuur jouw motivatie mee.