Doelstelling

Missie
Kwartiermakers werkt aan de bloei van steden en natiën door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

Visie 
“De bloei van de stad is ook jullie bloei” is onze slogan en is het Bijbelvers Jeremia 29:7. Wat je ook kunt bijdragen, door jouw inzet bloeit de stad. Als Faith Based Organization (FBO) is het christelijk geloof voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Gestalte geven aan Bijbelse woorden zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad of hele natie.

De stichting is gevestigd in Groningen.

Lees ons Beleidsplan 2019.

Lees ook eens ons Jaarverslag 2019 en Jaarverslag 2018.