Geen widgets gevonden in de zijbalk

Vandaag een inspirerende ontmoeting met Dr. Piet Brinksma over stadsbewegingen. Hoe een netwerk van kerken zoals Missie 050 relevant kan zijn op een holistische manier. Waardevol om de doorleefde wijsheid te horen over niet de eigen filiaal maar Gods Koninkrijk bouwen. Wat de rol van het stedelijke verhaal is in het lokale ecosysteem: visie en hoop. Het Evangelie zo in de praktijk brengen dat er verlossing komt op gebied van armoede, eenzaamheid en andere noden. De podcast volgt!

Door Evert