Geen widgets gevonden in de zijbalk

Stichting Quartermasters ondersteunt in Groningen en Zwolle burgerinitiatieven om te komen tot noodhulp en gastgezinnen voor Oekraïnse vluchtelingen.

Groningen
In Groningen is onder Missie 050 een burgerinitiatief ontstaan dat praktische noodhulp verzamelt in samenwerking met Kringloop Plus. Deze spullen (kleding, voedsel en dergelijke) worden via stichting Immanuel naar Oekraïne gebracht. We werken samen met het Leger des Heils om te komen tot duurzame noodhulp. Daarnaast staan we met inwoners en kerken van Groningen klaar om (tijdelijke) huisvesting te bieden voor Oekraïne vluchtelingen in Groningen. Doe mee!

Zwolle
In Zwolle ondersteunen we het initiatief van Marijke Smelt genaamd ‘Zwolle voor Oekraïne’. Quartermasters heeft het mandaat gekregen om vanuit Diaconaal Platform Zwolle dit burgerinitiatief te verbinden aan kerken en christelijke partners zoals Present Zwolle maar ook breder via Zwolle Doet. Ook ondersteunen we in het verduurzamen van het ontstane platform. De praktische noodhulp wordt verzameld en via onder meer een Oekraïense kerk in Utrecht naar Oekraïne gebracht. In samenwerking met de gemeente worden tijdelijke huisvesting geboden door tal van particulieren. Doe mee!

Door Evert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.