Geen widgets gevonden in de zijbalk

Tijdens de jaarmeeting van het Diaconaal Platform op 6 oktober 2022 kwamen tientallen kerken en organisaties samen in het korpsgebouw van het Leger des Heils. De aanwezigen werden uitgenodigd mee te participeren in concrete projecten om energiearmoede en schulden tegen te gaan en integratie van vluchtelingen te bevorderen. De hoofdspreker dr. Piet Brinksma noemde dit: het bouwen aan één team.

Groningen geeft warmte
Het initiatief van Anton Langeler, Jan Waanders (Het Pand) en Babette Versloot (Present) werd omarmd met applaus. Er zijn handen nodig die minima en middengroepen in deze winter praktisch warm houden met door de gemeente bekostigde isolatiematerialen. “Als we hierin samenwerken, kunnen we van betekenis voor heel veel mensen!” Er is meer dan 7 miljoen euro aan Rijksgelden beschikbaar bij de gemeente. Lees hier een verslag in Dagblad Trouw!

Kerkelijke vluchtelingenopvang
In de afgelopen weken hebben Groningse kerken vluchtelingen uit Ter Apel in hun gebouwen opgevangen. Landelijk neemt de Protestantse Kerk Nederland het voortouw om blijvend van betekenis te zijn voor deze en andere groepen vluchtelingen en zodoende 10.000 plekken te realiseren, ook in Groningen.

Andere initiatieven
Ook vertelde de voorzitter van Schuldhulpmaatje Otto Zuidema over het hard groeiende vraag naar hulp bij schulden, ook onder groepen die eerder niet problemen hadden. Patrick Perlee en Heba Mshalah van Quartermasters deelde over de succesvolle integratie van vluchtelingen middels communities. Voormalig diaconaal predikant Evert Jan Veldman en verkenner Christien Roos vertelde over het tweejarige exposureproject in 5 Groningse wijken en de doorwerking hiervan.

Missie 050
Voorzitter van het Diaconaal Platform Rolf Hoving vertelde over het verzelfstandigen van stichting Missie 050 om zo te komen tot één team vanuit alle kerken. “Het diaconaal platform zal ook na coronatijd verder gaan met kerken en organisaties samenbrengen om de bloei van wijken en de stad te zoeken. We zullen dit vanuit Missie 050 gaan doen.” Hoving is beoogd voorzitter. De jaarlijkse bijeenkomst heeft vanwege de coronaperiode 2,5 jaar niet plaatsgehad.

Stadsbeweging
In de onlangs opgenomen podcast met dr. Piet Brinksma is de strekking van zijn bijdrage terug te horen.

Door web-admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *