Stadjers en studenten: Missie 050

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken die sociaal onrecht tegengaan en bouwen aan een inclusieve samenleving. Missie 050 is weliswaar ontstaan vanuit kerken maar is voor en door de hele stad. Iedereen is nodig om de hele stad te laten bloeien.

Buurtbewoners met hulpvraag: Heel Groningen Helpt

Vanwege coronamaatregelen worden de oudere en kwetsbare groepen in de samenleving extra hard getroffen. Om alle hulp daar te laten landen waar het meest nodig is, hebben we een centrale hulplijn geopend waar hulp en aanbod met elkaar gematcht worden. Naast coronahulp matchen we ook buurtbewoners aan hulpvragers om wijken en buurten sterker te maken.

Buurtbewoners: Wij Zijn De Wijk

Stichting Community Builders biedt een platform aan gemeenschapsgerichte initiatieven die werken aan de bloei en ontwikkeling van steden en dorpen. Door het initiëren van een ontdekkingsproces naar de ziel en eigen kracht van een dorp of wijk. Het bundelen daarvan en het verder ontwikkelen in materiële en immateriële zin.

Jongeren: Stadshelden

Als jongerennetwerk van de stad Groningen wil Stadshelden jongeren inspireren zich vrijwillig in te zetten voor mensen met weinig tot geen netwerk. We zetten jaarlijks zo’n 1.000 jongeren in voor mensen met weinig tot geen netwerk. We bieden ook Maatschappelijke Diensttijd aan. We werken samen met studentenverenigingen, scholen en stichtingen.

Nieuwkomers: Communities

We ondersteunen nieuwe en oude Groningers in samenleven. We initiëren en ondersteunen communities van nieuwe en oude Groningers die elkaar beter leren kennen en regelmatig samen een activiteit ondernemen zoals schaatsen of zwemmen. Ook helpen we nieuwe Groningers richting werk met de Wereldkeuken, Redevelop en persoonlijke begeleiding. In coronatijd richtten we ons op 1-op-1 wandelingen en online groepsmeetings.

Nieuwkomers: Together

Together is een ontmoetingsplek waar vluchtelingen- en migrantenkinderen ondersteund worden om succesvol te zijn op school en geïnspireerd worden hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. We ondersteunen ook ouders in de zoektocht. Op deze manier werken we samen aan elkaars bloei.

Nieuwkomers: Redevelop

We vormen een lokale groep van toegewijde it-programmeurs en anderen die nieuwe Groningers trainen in en begeleiden naar het worden van een php-programmeur. Redevelop begeleidt naast statushouders ook Nederlanders.

Vrouwen en transgenders die vastlopen in de prostitutie: overweegtijd

Vrouwen die vastlopen in de prostitutie hebben behoefte aan een moment van bezinning. Om in de rust na te denken over hun toekomst. Sinds mei 2019 hebben we een drempelloze plek geopend in Groningen. Wil je als gastvrouw helpen, laat het ons weten! We zijn in gesprek over overweeghuizen in Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Leeuwarden en Helmond.