Kwartiermakers
bouwt kwartieren

Kwartieren zijn nieuwe initiatieven die maatschappelijk relevant zijn. 

Jaarverslag 2020 downloaden

Op dit moment zijn we direct betrokken als initiatiefnemer of facilitator bij onderstaande kwartieren.

Missie 050 

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken die sociaal onrecht tegengaan en bouwen aan een inclusieve samenleving. Missie 050 streeft als organisatorisch netwerk naar sociale inclusie, gaat armoede tegen en heeft hierbij oog voor kwetsbare groepen en een sterke nieuwe generatie. De stichting is in april 2021 opgericht en zal in het najaar gelanceerd worden. 

missie050

Voor Oekraïne 

Om burgerinitiatieven te ondersteunen bieden we samen met De 4e Musketier en Plate een platformwebsite aan. Hier maken we in Groningen ook zelf gebruik van met het matchen van gastgezinnen, het bieden van noodhulp aan Oekraïne, helpen van gevluchte Oekraïners en het bieden van sociaal netwerk. 

Kerst 050 

De kerstpakkettenactie heeft als doel om enerzijds minima huishoudens te helpen een leuke kerst te beleven en anderzijds om het netwerk te vergroten van minima huishoudens. Hoe kan Kerst 050 een katalysator zijn voor een sterker burennetwerk en oplossen van problemen? Ieder jaar geven we de actie vorm met jongerenorganisaties waaronder V.I.A. (Vindicat), S.T.A.R. (Albertus), Navigators, Student & Stad en Stadshelden. 

kerst050

Wij Zijn De Wijk

We bieden samen met Community Builders een platform aan gemeenschapsgerichte initiatieven die werken aan de bloei en ontwikkeling van wijken en buurten. Door het initiëren van een ontdekkingsproces naar de ziel en eigen kracht van een dorp of wijk. Het bundelen daarvan en het verder ontwikkelen in materiële en immateriële zin. In september bieden we op een aantal plaatsen in Nederland een online videotraject aan met online en offline coaching.

Overweegtijd en nieuw netwerk 

Vrouwen die in de prostitutie werken, kunnen behoefte hebben aan een moment van bezinning. Om in de rust na te denken over je toekomst. Sinds mei 2019 hebben we een drempelloze plek geopend in Groningen; dit concept hebben we invulling gegeven met en ontwikkeld dankzij talloze vrijwilligers, subsidie van de gemeente en betrokkenheid van kerken. Wil je als gastvrouw helpen, laat het ons weten! We zijn in gesprek met initiatiefnemers in Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Leeuwarden en Helmond.

Stadshelden

Samen met jongeren geven we vorm aan het maatschappelijk actieve jongerennetwerk van de stad Groningen: Stadshelden. Jongeren raken hier geïnspireerd om zich vrijwillig in te zetten voor mensen met weinig tot geen netwerk. We zetten jaarlijks zo’n 1.000 jongeren in op tal van projecten: maatjes, tuintjes, verhuizingen etc.. We bieden ook Maatschappelijke Diensttijd aan. We werken samen met studentenverenigingen, scholen en stichtingen.

Groningen Verwelkomt 

Samen met Groningen Verwelkomt ondersteunen we nieuwe en oude Groningers in samenleven. We initiëren en ondersteunen communities van nieuwe en oude Groningers die elkaar beter leren kennen en regelmatig samen een activiteit ondernemen zoals schaatsen of zwemmen. Ook helpen we nieuwe Groningers richting werk met de Wereldkeuken, Redevelop en persoonlijke begeleiding. In coronatijd richtten we ons op 1-op-1 wandelingen en online groepsmeetings. We zijn in gesprek met stichting Vlucht Voorwaarts om de methode in het najaar in Groningen te implementeren en verder te helpen ontwikkelen. 

Together Huiswerk

Together is een ontmoetingsplek waar vluchtelingen- en migrantenkinderen ondersteund worden om succesvol te zijn op school en geïnspireerd worden hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. We ondersteunen ook ouders in de zoektocht. Op deze manier werken we samen aan elkaars bloei. We hebben in 2021 zoveel aanmeldingen gehad dat we kijken of we het werk kunnen uitbreiden. 

Tynaarlo Verwelkomt 

Samen met Tynaarlo Verwelkomt ondersteunen we nieuwe bewoners in het azc Eelde en al gevestigde Drenten in samenleven. We ondersteunen activiteiten met nieuwe en oude Drenten. 

TYNAARLO VERWELKOMT

een prik halen

Taal mag geen drempel zijn om een vaccinatie te krijgen. Daarom lanceren wij samen met Groningen Verwelkomt de actie www.EenPrikHalen.nl . Majd van het New Life Groningen Choir legt in het Nederlands, Arabisch en met Engelse ondertiteling uit wat er in de uitnodigingsbrief staat en hoe je jouw vaccinatie kunt ophalen.
Dankzij een donatie van WIJDOENMEE.NU is deze campagne mogelijk gemaakt. We hopen dat je dit bericht wilt delen en liken zodat voor alle nieuwkomers in Nederland geldt: of je nu voor of tegen bent: taal mag geen belemmering zijn om een prik te halen. Alvast heel erg bedankt!!