Geen widgets gevonden in de zijbalk
missie050

Stichting Missie 050 is opgericht. We betrekken het christelijk netwerk in Groningen graag bij de ontwikkeling van Missie 050. De stichting is opgericht vanuit de breedte van de Groningse kerken met als doel: gezamenlijk de bloei van de stad te zoeken. 

Missie050 logo

Doel
De statutaire doelstelling van de christelijke stichting luidt: “De stichting heeft als doel om een netwerk van Groningers, organisaties en kerken/parochies/diaconieën in te zetten voor de bloei van Groningen. De stichting wil burennetwerken in wijken versterken, sociaal onrecht zoals armoede, eenzaamheid en schuldenproblematiek tegengaan en werken aan een inclusieve stad.” 

Wat
Voor het komende jaar zijn er allerlei plannen die vanuit het netwerk tot ons komen zoals sportactiviteiten voor jongeren, schuldhulpmaatjes, hervestiging van vluchtelingen, kerstpakkettenactie, week van gebed, cursus wijknetwerken, sociaal tuinieren, onderzoek hoe rugdekking te verlenen aan pioniers in aandachtswijken, enzovoorts. We zoeken naar een werkwijze hoe vanuit de netwerken noden, ideëen kunnen rijpen tot plannen met samenwerkingspartners passend bij ieders mogelijkheden. De rol van Kwartiermakers is hierin het verbinden, inspireren en ondersteunen. 

Wie 
Het christelijk-sociale netwerk omvat zowel kerken als christelijke organisaties, maar ook christelijke studentenverenigingen, gebedsgroepen, christelijke ondernemers en christelijke kunstenaars. Samen willen we de bloei van de stad zoeken met concrete activiteiten.

Wat levert het jouw kerk of organisatie op? 

  1. Een fijnmazig stedelijk netwerk 
  2. Toegang tot vrijwilligers, financiën, samenwerkingspartners etc.
  3. Podium
  4. Dialoog met stedelijke instanties en mogelijkheid om 
  5. Signalen rond noden door te laten groeien tot nieuwe initiatieven en/of versterking van eigen missie. 

Wanneer 
Doet jouw organisatie of jouw kerk mee? We plannen op 15, 16, 20 en 21 september tussen 20 – 21:30 uur een informatiebijeenkomst. Dan kunt je je oriënteren of dit aansluit bij jouw kerk of organisatie. We hebben ook vragen voor jouw kerk of organisatie hoe je verbonden wilt zijn. Samen zorgen we ervoor dat onze gezamenlijke missie slaagt met inzet van mensen, middelen en gebed.

Geef je je binnenkort op? Dat kan hier.

Door Evert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *