Ons team

Het bestuur is gevormd door:
• Corrianne Schonewille-Smit, voorzitter
• Ingeborg Kooger, secretaris
• Rolf Hoving, penningmeester
• Ineke van Buren, algemeen bestuurslid
• Freerk Jan Bruin, algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.