missie & visie

info

structuur

ontstaan

team

onze missie en visie

Missie

Kwartiermakers werkt aan de bloei van Nederland door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

Visie

“De bloei van de stad is ook jullie bloei” is onze slogan en is het Bijbelvers Jeremia 29:7. Wat je ook kunt bijdragen, door jouw inzet bloeit de stad. Als Faith Based Organization (FBO) is het christelijk geloof voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Gestalte geven aan Bijbelse woorden zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad of hele natie.

kwartiermakers

De bloei van de stad is ook jullie bloei.

Relaties staan centraal

Iedereen doet mee

Grondige aanpak

Met hart en ziel

Voorop in het avontuur

info

ANBI status 2020 downloaden

Bezoekadres

Atoomweg 10, Groningen

KvK nummer

65464869

IBAN rekening

NL47TRIO0338725326

Telefoon

050 211 04 28

E-mailadres

contact@quartermasters.org

Postadres

Postbus 1612, 9701 BP Groningen

Structuur

Kwartiermakers (Stichting Quartermasters) is initiatiefnemer en/of partner van de volgende projectstichtingen: 

 • Stichting Groningen Verwelkomt
 • Stichting Stadshelden
 • Stichting Community Builders
 • Stichting Missie 050
 • Stichting Samen Lukt Het In 050
 • Stichting Together Huiswerk
 • Stichting Het Overweeghuis

Alle projectstichtingen kennen een zelfstandig bestuur en hebben een eigen missie. Quartermasters is waar mogelijk en op van tevoren afgesproken punten faciliterend betrokken. In de gezamenlijke projecten worden tussen Quartermasters en de projectstichting gezamenlijk besluiten genomen.

Ontstaan

Kwartiermakers is gestart door Evert Sulman. In 2012 gaf Evert gehoor aan zijn roeping om zich volledig in te zetten voor de christelijk-sociale beweging. Hij besloot om van giften te leven, oftewel een soort basisinkomen op te bouwen zich afhankelijkheid wetende van Gods voorzienigheid. Tussen 2012 en 2015 zette Evert zich in voor:

 • De realisatie van een buitenfitnessplek in de Groningse wijk Beijum.
 • De oecumenische beweging in Groningen.
 • Het verwelkomen van vluchtelingen middels Groningen Verwelkomt.
 • De opzet van het landelijk platform Stop Moderne Slavernij.
 • Crowdfunding voor The A21-Campaign in Griekenland/Bulgarije en bewustwordingscampagnes van seksslavernij in Nederland.
 • De DOE-partij in Suriname

In 2016 is stichting Quartermasters opgericht, nadat al ruim een jaar de merknaam Kwartiermakers is gevoerd. Tussen 2016 en 2019 hield Evert namens de stichting zich bezig met de realisatie en en coördinatie van:

 • Verwelkomen van vluchtelingen in Groningen, Kolham en Winschoten en later van het opzetten van communities, programmeercursus en wereldkeuken.
 • Het landelijk platform Opvangcommunities.
 • Vlucht Voorwaarts in Assen.
 • Het jongerennetwerk Stadshelden.
 • Community Builders.
 • Missie 050.
 • Noordermannen in Groningen.

Vanwege de groei en visie heeft de stichting besloten naast Evert ook andere medewerkers aan te trekken en houdt het team zich van 2019 tot heden bezig met realisatie en coördinatie van:

 • Het jongerennetwerk Stadshelden en tevens Maatschappelijke Diensttijd in Groningen.
 • Ondersteunen van samenleven van nieuwe en gevestigde Groningers door communities, redevelop, wereldkeuken, voorbereidingen voor Vlucht Voorwaarts en onderzoek met de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Heel Groningen Helpt, voor corona- en ander burenhulp middels een netwerk in alle wijken van de gemeente Groningen en in andere gemeenten in de provincie Groningen.
 • Kerstpakkettenactie en een tv-kerstspecial in Groningen.
 • Het Overweeghuis in Groningen en in navolging 6 vergelijkbare initiatieven in andere steden van Nederland.
 • Buurtwerk in Groningen en Zwolle en verdere ontwikkeling van Community Builders en samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn.
 • Stichting Missie 050.

Team

EVERT

EVERT

Directeur / kwartiermaker

MENOECHA

MENOECHA

Relatiebeheer

ISAAC

ISAAC

Buurtwerker

WIEBE

WIEBE

Projectondersteuner

PATRICK

PATRICK

Projectleider

RIAN

RIAN

Projectleider

ARNE

ARNE

Projectleider

HEBA

HEBA

Community manager

BENNIE

BENNIE

Teamleider

HERMAN

HERMAN

Projectleider

Andika

Andika

Projectleider

Ledenlijst van ons team:

Evert Sulman

Directeur / kwartiermaker

Menoecha van Doeselaar

Relatiebeheer

Isaac Wolters

Projectleider

Truus Weeber

Secretarieel medewerker

Monique Westermolen

Financieel medewerker

Jan van ‘t Spijker

Onderzoeker

Rian Wesseling

Projectleider

Wiebe Feenstra

Projectleider

Patrick Perlee

Projectleider

Herman van Dijken

Projectleider

Arne Bosma

Projectleider

Janine Otten

Projectleider

Chris Li

Secretarieel medewerker 

Rina Tjoelker

Secretarieel medewerker 

Abdallah Salameh

Projectmedewerker 

Heba Mshalah

Community manager

Adham Elias Botrous

Website bouwer

Andika Hangyi

Projectleider 

Bennie Sterenberg

Teamleider 

De besturen van Kwartiermakers en een aantal projectstichtingen zijn gevormd door:

Freerk Jan Bruins

Secretaris

Rolf Hoving

Penningmeester

Otto Zuidema

Algemeen bestuurslid

Ineke van Buren

Algemeen bestuurslid

Corrianne Smit

Algemeen bestuurslid

Alex van de Ruit

Algemeen bestuurslid 

 Het bestuur is onbezoldigd.

missie & visie

info

structuur

ontstaan

team