Over ons ontstaan

Kwartiermakers is gestart door Evert Sulman. Lees hier alles over het team, onze doelstellingen en hieronder een korte weergave van de geschiedenis.

2012
Evert en Lydia bezochten het zendingsweekend van WEC en OMF. Zij werden bevestigd in hun verlangen om te werken in Gods Koninkrijk op basis van giften, een soort basisinkomen. Ook werkte Evert dit jaar bij de DOE-partij in Suriname.

2013
Op tal van andere plekken zette Evert zich in op maatschappelijk en interkerkelijk vlak. Evert zette zich in voor een burgerinitiatief genaamd Buitenfitness Beijum in Groningen. Ook ondersteunde hij Jacqueline Rijnsburger met de opzet van het landelijke platform Stop Moderne Slavernij.

2014
Samen met Theo Salomons startte Evert in dit jaar de landelijke veilingsite SlaafvooreenDag.nl waarmee 60.000 euro werd opgehaald voor The A21 Campagin. In Groningen organiseerde Evert een lokaal debat waar de raadsleden van alle politieke partijen aan deelnamen; de avond in Huis de Beurs werd afgetrapt door Jojanneke van den Berge (van EO-serie Jojanneke in de Prostitutie) en Officier van Justitie Lars Stempher. Ook was Evert vanuit de Groningse gezamenlijke kerken dit jaar nauw betrokken bij de side-events van The Passion in Groningen.

2015
Na in 2014 een training te hebben gegeven aan het kader van de DOE-partij, adviseerde en trainde Evert samen met een voormalig campagnestrateeg van de ChristenUnie tijdens de Surinaamse landelijke verkiezingen het hoofdbestuur en kandidaten bij media-optredens, debatten en communicatie-uitingen.

Om een brug te slaan tussen de aangekomen vluchtelingen uit met name Syrië en de Groningse bevolking startte Evert het burgerinitiatief Groningen Verwelkomt. Dit groeide uit tot een beweging van honderden actieve mensen die tal van activiteiten ondernamen.

Verder werd Evert dit jaar benoemd tot voorzitter van het WMO Platform Groningen en tevens van de cluster WMO Kerken, wat later het Diaconaal Platform Groningen geworden is.

2016
Evert zette burgerinitiatieven rond vluchtelingen op in Midden-Groningen en Oldambt. Ook startte Evert met Wim Datema het landelijk platform Opvangcommunities waar burgerinitiatieven uit meer dan 50-tal steden hun kennis en ervaring deelde. Evert werd ook actief voor het initiatief van Rudolf Setz genaamd Vlucht Voorwaarts in Assen.

2017
Vanuit het verlangen dat steeds meer jongeren ontdekken hoe geweldig het is om je maatschappelijk in te zetten, startte Evert met Anne van Zijp en Albert Veenstra ‘Stadshelden’, een jongerennetwerk verbonden met Tijd Voor Actie.

In Groningen zette Evert de communities op: een vriendenkring bestaand uit nieuwe en ‘oude’ Groningers. Samen met Zoia Albert zette hij het IT-project Redevelop op en ondersteunde hij Simon Kooistra van Salmagundi’s bij het opzetten van het gezamenlijke project De Wereldkeuken.

2018
In dit jaar startte Evert met Wiebe Feenstra de stichting Community Builders.

Ook startte Evert samen met het Evangelisch Contact Groningen ‘Missie 050’ als netwerk van kerken, organisaties en stadjers.

Tevens startte Evert met mannen uit diverse Groningse kerken een afdeling van Noordermannen in Groningen, verbonden met Unite in Christ.

Daarnaast organiseerde Evert met Zemaray Hasami verschillende Talk & Walks, een iftar maaltijd en andere samenkomsten. De Commissaris van de Koning René Paas verbond zich als beschermheer aan Groningen Verwelkomt.

2019
In dit jaar startte Evert met Jeanet Grimmius en later Riekje Kok de stichting Het Overweeghuis in Groningen, wat in mei open ging voor vrouwen die in de prostitutie vastliepen.

Ook organiseerde Evert samen met diverse partners waaronder Justice & Peace een Samen Hier Festival. Ook bracht Evert statushouders, professionals en de wethouder van werk samen om te spreken over hoe statushouders beter naar werk kunnen worden begeleid.

De kerstpakkettenactie was dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018. Dankzij de steun van diverse bedrijven, stichtingen, kerken en bewoners is onder de naam ‘Kerst050’ meer dan 500 kerstpakketten uitgedeeld aan hen die het nodig hebben.

Missie050 ondersteunde de Presence Tour georganiseerd door Wim Hoddenbagh in de Martinikerk. Een bijzonder samen-zijn vanuit allerlei kerken. De bisschop van de Rooms-katholieke Kerk, de predikant van de Martinikerk en de pastor van de Redemeed Christian Church Groningen openden met gebed.

Het werk groeit zo hard dat naast honderden vrijwilligers betaalde medewerkers nodig zijn: Natasja Achterberg en Tjerk Riemersma kwamen erbij. We zetten een proces in van professionalisering.

2020
Evert startte in coronatijd Heel Groningen Helpt, het centrale punt in de de gemeente Groningen waar hulpaanbod en -vraag binnenkwam. Meer dan 50 hulpvragers zijn geholpen met boodschappen, een maatje, enzovoorts. Heel Groningen Helpt is doorontwikkeld tot platform waar WIJ Groningen, Humanitas, Link050, Present, Missie050, de gemeente en anderen samenwerken.

Missie050 kreeg dit jaar richting: we brengen een proces op gang waarbij bewoners afkomstig uit bijv. kerken betrokken raken op bewoners in hun straat en de wijkthematiek. We zijn dit jaar gestart in Selwerd en versterken de beweging in Vinkhuizen.

Evert coacht met Ineke van Buren (Leger des Heils) en Jeanet Grimmius burgerinitiatieven in Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Nijmegen en Helmond om te komen tot een vergelijkbaar concept als Het Overweeghuis.

Het werk blijft groeien bijvoorbeeld met het project Together Huiswerk, geïnitieerd door Mariel de Vos. Bij Stadshelden zijn we dit jaar gestart met Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Ook zijn we begonnen met 1000 Shoes, een project gericht op vluchtelingen in Duinkerke (Frankrijk).

Kerst050 is doorgegroeid wat betreft aantal samenwerkende organisaties, inzamellocaties en ontvangende adressen. In dit coronajaar maken we 1.200 huishoudens blij met een kerstpakket, meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. Ook zenden we een hoopvol kerstprogramma uit via YouTube met m.m.v. bisschop mgr. dr. Van den Hout, pastor Van den Heuvel, het New Life Choir, de brassband van het Leger des Heils, stadsdichter Renée Luth en vele anderen.

In ons team heetten we Rian Wesseling, Hilde Withaar en Menoecha van Doeselaar welkom als betaalde krachten.