Geen widgets gevonden in de zijbalk

Over ons

Missie

Kwartiermakers werkt aan de bloei van Nederland door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We bouwen netwerken, faciliteren burgerinitiatieven en maken samen maatschappelijke impact.

Visie

Relaties staan centraal, omdat dit de mens maakt. Door je in te zetten voor een ander ontwikkel je als vanzelf jezelf. Door jezelf te geven aan je leefomgeving vind je je bestemming. Als meer mensen dit samen doen, ontstaat er een bloeiende gemeenschap. Wat je ook gekregen hebt, dit mag je doorgeven zodat er vermenigvuldiging plaatsvindt.

Daarom is “de bloei van de stad is ook jullie bloei” onze slogan (Jeremia 29:7). Voor ons is het christelijk geloof een belangrijke inspiratiebron. We geloven dat welk geloofsovertuiging of wereldbeeld voor jou het meest zinvol is, je iets hebt om je medemens mee te zegenen. We zijn benieuwd! Ontdek waar we voor staan op de pagina over waarden.

Ontstaan

Kwartiermakers is gestart door Evert Sulman. In 2012 gaf Evert gehoor aan zijn roeping om zich volledig in te zetten voor de christelijk-sociale beweging. Hij besloot om van giften te leven, oftewel een soort basisinkomen op te bouwen zich afhankelijkheid wetende van Gods voorzienigheid. In 2016 is stichting Quartermasters opgericht, nadat al ruim een jaar de merknaam Kwartiermakers is gevoerd. Vanwege de groei en visie heeft de stichting besloten naast Evert ook andere medewerkers aan te trekken en houdt het team zich van 2019 tot heden bezig met realisatie en coördinatie van de projecten.

Stichtingen

Kwartiermakers (Stichting Quartermasters) is initiatiefnemer en/of partner van de volgende projectstichtingen:

  • Stichting Groningen Verwelkomt
  • Stichting Stadshelden
  • Stichting Community Builders
  • Stichting Missie 050
  • Stichting Samen Lukt Het In 050
  • Stichting Together Huiswerk
  • Stichting Het Overweeghuis

Alle projectstichtingen kennen een zelfstandig bestuur en hebben een eigen missie. Quartermasters is waar mogelijk en op van tevoren afgesproken punten faciliterend betrokken. In de gezamenlijke projecten worden tussen Quartermasters en de projectstichting gezamenlijk besluiten genomen.

Lees hier ons financieel jaarverslag 2021