Geen widgets gevonden in de zijbalk

Prostitutie

Overweeghuis Groningen  

Vrouwen die in de prostitutie werken, kunnen behoefte hebben aan een moment van bezinning. Om in de rust na te denken over je toekomst. Sinds mei 2019 hebben we een drempelloze plek geopend in Groningen genaamd Het Overweeghuis.

Het initiatief is verzelfstandigd tot stichting. Quartermasters werkt samen in het project als het gaat om onder andere vrijwilligerswerving, -begeleiding en co├Ârdinatie. Wil je als gastvrouw helpen, laat het ons weten!

Email: contact@overweeghuis.nl

Telefoon: 050-2110977

Buddyprogramma

Het buddyprogramma beoogt vrouwen uit het Groningse overweeghuis die uit de prostitutie zijn gestapt of hun leven opnieuw vorm willen geven, te koppelen aan een vrijwilliger die hen bijstaat in zelfstandigheid en het vergroten van haar netwerk. Hierdoor zal de zelfredzaamheid van de vrouwen toenemen in hun nieuwe bestaan. Voor het succesvol opbouwen van een nieuw bestaan is een ander netwerk essentieel. Vrijwilligers ondersteunen de vrouwen bij het vormen van een sociaal netwerk op de plek waar zij wonen. Samen vormen zij een buddykoppel. Het netwerk van buddykoppels brengen we ook samen.

Betrokken vanuit Quartermasters:

Samen Overwegen

In andere steden is interesse in het concept van het overweeghuis. We delen onze knowhow over het werken met talloze vrijwilligers, gemeentelijke subsidie en co-financiering vanuit fondsen en betrokkenheid van kerken. We zijn in gesprek met initiatiefnemers in Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Leeuwarden.