Teamleider (20-24 uur)

Je leidt op tactisch en operationeel vlak het ondersteunend team in personeelszaken, financiën, secretariaat en organisatie.
Je leidt en coacht onze kwartiermeesters (projectleiders) en ziet erop toe dat bij bestaande en opgezette kwartieren (projecten) operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen gehaald worden. Je vervangt de directeur bij vertegenwoordiging van de organisatie naar buiten toe.

Projectleider (20 uur)

Als projectleider van het jongerennetwerk Stadshelden is het jouw taak om jongeren te inspireren, de mogelijkheid te bieden zich in te zetten voor een ander en te coachen in hun ontwikkeling. Samen met je collega ondersteun je de groei van het jongerennetwerk. Je bent daadkrachtig en initiatiefrijk en maakt snel verbinding met jongeren (15-30 jaar). 

Bezoekadres

Atoomweg 10, Groningen

KvK nummer

65464869

IBAN rekening

NL47TRIO0338725326

Telefoon

050 211 04 28

E-mailadres

contact@quartermasters.org

Postadres

Postbus 1612, 9701 BP Groningen