Geen widgets gevonden in de zijbalk

Beste achterban,

Wist u dat het mooie Groningen de meest geseculariseerde stad van Nederland is? Secularisatie brengt naast goede dingen zoals empowerment van het individu ook minder goede dingen met zich mee. Daarbij stapelen de problemen zich in Groningen op. We zijn vanuit Kwartiermakers aan de zelfkant van de samenleving betrokken. De nood is groot. Er broeit wat. Maar er groeit ook wat! Namelijk een verlangen naar meer van Gods Koninkrijk. 

Er zijn natuurlijk de gevolgen van de aardgaswinning: veel psychische klachten, huizen die niet gerepareerd worden, etc. Maar er is ook armoede. Van alle regio’s van Nederland spant Groningen de kroon: hier hebben 11 van de 27 gemeenten een bovengemiddeld armoedepercentage, aldus het SCP in 2019. Sindsdien is het vanwege corona en de prijsstijgingen slechter aan het worden. We krijgen steeds meer mensen binnen die schulden hebben. De bestaanszekerheid staat onder druk. De sociale verbanden staan vanwege de secularisatie onder druk: er is veel eenzaamheid. 

Vanuit Kwartiermakers spreken we dagelijks mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen. In de bijstand zitten, schulden hebben, geen of onvoldoende betaald werk hebben, de taal niet spreken, problemen op school hebben, kinderen die zonder ontbijt naar school gaan… Kwartiermakers wil wat kwetsbaar is versterken en daarom de problemen bij de wortel aanpakken. 

We geloven dat God werkt via de kerk en via relaties. Daarom zetten we in op: 

  • Het toerusten om uit te stappen 
  • Bouwen aan communities en netwerken van verbinding 
  • Het bijeenbrengen van kerken gericht op missionair-diaconale activiteiten 
  • Het opvangen van mensen die tussen wal en schip vallen 
  • Het aanwakkeren van gebed en aanmoedigen  
  • Het leren van andere steden en ook het delen van successen in andere steden 

Financiering vinden voor dit werk is niet altijd gemakkelijk. Om ons werk te kunnen doen, zijn we afhankelijk van kwartiergevers: particulieren die financieel, met gebed en praktisch om ons heen staan, zodat wij onze tijd en aandacht kunnen geven aan de missie. Zeker als je buiten de gebaande paden gaat, sneller werkt dan de maatschappelijke trends aangeven, vallen we wat ons missionair pionierend werk betreft buiten bestaande regelingen. 

Juist daarom hebben we uw hulp nodig. Zodat we ons werk onder Oekraïners, andere vluchtelingen waaronder vluchtelingenkinderen, prostituees, jongeren en minima in aandachtswijken en met kerken kunnen voortzetten. Wilt u deze zomer éénmalig doneren of maandelijks ons werk met een donatie ondersteunen? We zouden u zeer erkentelijk zijn. 

Wilt u doorpraten met mij of een collega of meer informatie ontvangen over ons werk? Dan horen we het graag. 

Met zegengroet, 

Evert Sulman 

Hoe doneren? 

U kunt een donatie doen via bankrekeningnummer: NL47 TRIO 0338725326 t.n.v. St. Quartermasters o.v.v. Kwartiermakers of ga naar www.quartermasters.org/word-kwartiergever/. We zijn erkend door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. 

Door web-admin