Wie zijn we

Missie
Kwartiermakers werkt aan de bloei van Groningen door vanuit de maatschappij, markt, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

Visie 
“De bloei van de stad is ook jullie bloei” is onze slogan en is het Bijbelvers Jeremia 29:7. Wat je ook kunt bijdragen, door jouw inzet bloeit de stad. Als Faith Based Organization (FBO) is het christelijk geloof voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Gestalte geven aan Bijbelse woorden zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad of hele natie.

Directie 
Evert Sulman is verbonden aan Quartermasters als directeur en kwartiermaker. Evert (’85) heeft politieke communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen gestudeerd. Sinds 2012 heeft Evert gehoor gegeven aan de roeping als kwartiermaker. U kunt Evert boeken als spreker.

Tjerk Riemersma is vanaf 2019 adjunct-directeur bij Kwartiermakers. U kunt Tjerk boeken als spreker.

Team 
V.l.n.r.: Hendrik Timmer (vertrouwenspersoon Groningen Verwelkomt), Tjerk Riemersma (adjunct-directeur), Sikhanda Alie (stagiair multimedia & design), Albert Veenstra (pionier Stadshelden), Natasja Achterberg (coach Het Overweeghuis), Rian Wesseling (coach Informele Netwerken Het Overweeghuis), Nelleke Stegeman (Voorwerk), Muhanad Aisami (webdeveloper Missie050), Evert Sulman (directeur/kwartiermaker) en Jan Hooikammer (te gast als trainer).

Niet op de foto:
• Hilde Withaar, community builder
• Marja Hillenga, managementassistent
• Menoecha van Doeselaar, coördinator relatiebeheer

Het bestuur is gevormd door:
• Corrianne Schonewille-Smit, voorzitter
• Ingeborg Kooger, secretaris
• Rolf Hoving, penningmeester
• Ineke van Buren, algemeen bestuurslid
• Freerk Jan Bruin, algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd. Lees ons Beleidsplan 2019.

Lees ook eens ons jaarverslag 2018.